Σήμερα 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιείτε το 6ο Σεμινάριο του Reimagine Tourism
αλλά τώρα στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα σεμινάρια θα είναι Live στο Facebook και στο Youtube της ITNNEWS WebTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment