Σήμερα 29 Ιανουαρίου πραγματοποιείτε το 5ο Σεμινάριο του Reimagine Tourism
αλλά τώρα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα σεμινάρια θα είναι Live στο Facebook και στο Youtube της ITNNEWS WebTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment