Σήμερα 28 Ιανουαρίου πραγματοποιείτε το 4ο Σεμινάριο του Reimagine Tourism
αλλά τώρα στην περιφέρεια της Κρήτης.

Τα σεμινάρια θα είναι Live στο Facebook και στο Youtube της ITNNEWS WebTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment