Σήμερα 27 Ιανουαρίου πραγματοποιείτε το 3ο Σεμινάριο του Reimagine Tourism
αλλά τώρα στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και των Σποράδων.

Τα σεμινάρια θα είναι Live στο Facebook και στο Youtube της ITNNEWS WebTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment