Σήμερα 26 Ιανουαρίου πραγματοποιείτε το 2ο Σεμινάριο του Reimagine Tourism
αλλά τώρα στις περιφέρειες της Στερεάς, της Εύβοιας και της Σκύρου.

Τα σεμινάρια θα είναι Live στο Facebook και στο Youtube της ITNNEWS WebTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment